Voor meer informatie over de speeltuin , kunt u contact opnemen met Mevrouw Wilma Verstraaten.
Te bereiken via telefoon: 040-2450737
                            Mail    : penningmeester@speeltuinvoj.nl
Voor het betalen van uw contributie kunt u ook terecht op :
                       NL91INGB0002395155
Onder vermelding van uw achternaam, straatnaam en huisnummer.
Contant is ook mogelijk bij de toezichthouder van dienst.

Wilt u de speeltuin afhuren voor een school, mail dan naar: verhuur@speeltuinvoj.nl